fbpx
香港人遊香港

【四通八達九逕山😲】


[駐場博客 @ 小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung
話説某天晚上,小編正在打開地圖,忙於尋找山徑,發現近屯門區有一山頭,名為~九逕山,此山連貫多條山徑,四通八達,的確有趣。再從網上深入探索, 發現有關於九逕山名字起源。 原來步上九逕山真的有九條山徑可到達, 所以取其名稱,真的十分有趣。
從屯門站向東面方向走,杯渡路尾,就可以進入麥理浩徑十段起步。初段全程石屎路, 山路兩旁有幾户住民養了很多唐狗, 不是會衝出來上前”歡迎你”不過 不用怕 大部分都係友善的唐狗,不過佢地一直向前行即可。走了一小段,開始離開麥徑,改行屯門徑1段, 之後再穿過小林。一直沿山徑直上,路况開始帶點崎嶇, 地上佈滿碎石散沙。同時發現山頭上有很多巨石,而部份巨石外形相當趣怪, 有些像鬧鐘,烏龜,半邊奶油豬…等等。
看見那麽多有趣石頭,遊人都不禁爬上去拍個照,打個卡呢! 不過石面非常峰利,建議必須穿戴手套才去攀爬。沿山徑直上,發現左右兩旁均有多條山徑通達山頂發射站, 在旁也有一個直升機停機坪。 休息過後沿山路往屯門完成今次旅程。


▲屯門站直出,沿麥理浩徑10段直上。


▲離開麥理浩徑,轉入屯門徑2段,山徑路況良好


▲九徑山有多條支路可直上山頂


▲走到上山腰,大都是碎石散沙路,比較難行


▲山上有許多巨石,是愛好攀爬巨石愛好者的樂園!


▲有許多巨石外型都像一些東西,需要加點想像力,圖為鬧鐘石!


▲攀爬巨石必須小心-建議穿戴手套和長褲避免刮傷


▲龜頭石


▲攀爬到一些高位必須小心步步為營


▲細心觀察,尋找觀石樂趣!


▲遊人都喜愛坐在巨石上拍照留念


▲奶油豬仔包

 


▲巨石上拍照


▲山上有很多不同形態石羣


▲斷石


▲山頂石羣


▲到達山頂發射站


▲山頂直升機停機坪


▲沿山徑回去

▲穿過小樹林

▲回程經過小溪澗

九逕山
路線: 屯門市中心> 麥理浩徑10段> 屯門徑1段> 九徑山山頂發射站> 屯門徑2段 >屯門 全程約8公里


注意事項:
⚠多條分岔路線,必須帶備地圖,先下載行山apps, 建議由經驗人士帶領
⚠九逕山大部分都是散沙碎石路 必須穿著合適行山鞋
⚠攀爬大石時必須小心 建議穿戴手套和長褲
⚠山徑入居民養了多隻唐狗,吠過不停,但很善良不用害怕
⚠保持郊野清潔人人有責,自己垃圾自己帶走
文字/圖片來源 :小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung

FB_icon 小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung
======================================================================
相關文章:
【穿梭石林~禾秧山】
【一次過睇晒大棠紅葉 +波斯菊花海!】

Tagged with:     , , ,

Follow us

合作查詢

歡迎與我們聯絡, 查詢合作